محمدرضا اولیائی

جمعه 2 آبان 1399 English

نام: محمدرضا اولیائی
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: عمران
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: m . o l i a e i @ i a u r a m s a r . a c . i r


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ایران 1385
کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس ایران 1378

  •  
  • >
    • دروس ارائه شده
    •  
    • سوابق اجرایی
  • <
  •  
عنوان 
مکان تشکیل 
شماره کلاس 
روزها 
ساعت تشکیل 
مقطع 
مهندسی پیساختمان آموزشی305سه شنبه14-16کارشناسی
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
مدیرگروه نقشه برداریدانشگاه آزاداسلامی واحدرامسراسفند 1395تاکنون
مدیرعمرانیدانشگاه آزاداسلامی واحدرامسرفروردین 1394تاکنون
مدیرگروه عمران ونقشه برداریدانشگاه آزاداسلامی واحدرامسربهمن 1392اسفند 1395
 
سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به محمدرضا اولیائی می‌باشد.